• کتاب‌بازها

کتاب‌بازها

پرتقال
39000
موجود
به این کتاب امتیاز بدهید:
ماجراجویی
موضوع: داستان/ ماجراجویی
نویسنده: جنیفر چمبلیس برتمن
مترجم: امین توکلی
گروه سنی: ۱۲ تا ۱۸ سال
چاپ پنجم: ۱۳۹۶
۳۲۸ صفحه

قاعده داستان کتاب‌باز به این شکل است که شما هرکتابی را زیر مجموعه گروه کتاب‌بازهاست با توجه به نقشه راهیابی پیدا کنید و پس از خواندن کتاب آن‌ را مخفی کنید.
امتیازگیری در این بازی آن‌چنان مهم است که تعدادی فرد ناشناس برای کشف و دستیابی به امیتاز بیشتر دست به گروگان‌گیری و قتل می‌زنند.ماجرا از تعرض به رئیس سایت کتاب‌بازها آغاز می‌شود. آن‌ها کیستند؟؟
خواندن و پیدا کردن کتاب بیشتر در این رمان برای شما هم امتیاز وفوری دارد.
شما چند کتاب خواندید و چقدر امتیاز جمع کرده‌اید؟؟

نظرات کاربران
ارسال نظر