• پدر و مادرم زده اند به سیم آخر (جلد2)

پدر و مادرم زده اند به سیم آخر (جلد2)

726
هوپا
19000
موجود
به این کتاب امتیاز بدهید:
طنز
نویسنده: پیت جانسون
مترجم: هدا توکلی
گروه سنی: 8تا 13سال
ناشر: هوپا
300صفحه
چاپ اول:1396

گاهی پدر و مادرها بعضی از ما بچه‌ها را کلافه می‌کنند. آنقدر رفتارهایشان روی مخ است، که قابل تحمل نیست. مثلاً مرتب می‌پرسند درس و مشقت چطور پیش می‌رود. وضع من که بدتر هم هست. پدر و مادرم گاهی از سوراخ قفل اتاقم زاغ‌سیاهم را چوب می‌زنند. البته من هم بعضی چیزها را از آنها قایم کرده‌ام که در دفتر خاطراتم نوشته‌ام. این کتاب همان دفتر خاطراتم است که بعضی رازهایم را با تو می‌گویم. می‌توانی بخوانی و بخندی. خیلی از این اتفاق‌ها برای من افتاده است، حتما وقتی کتاب را می‌خوانی تعجب می‌کنی و می‌خندی اما همه اینها واقعی است. حتی وقتی بابا با لباس اجق وجقش جلوی در مدرسه ظاهر شد...

نظرات کاربران
ارسال نظر