• آرتور و شمشیر پادشاه

آرتور و شمشیر پادشاه

675
دارکوب
7000
موجود
به این کتاب امتیاز بدهید:
تخیل
نویسنده: تونی بردمن
مترجم: مسعود ملک‌یاری
گروه سنی: 8 تا 12 سال
ناشر: دارکوب
56 صفحه
چاپ اول: 1394

آرتور با پدر و برادرش در قلعه‌ای در غرب انگلستان زندگی می‌کردند. پدرش رئیس قبلیه بود. روزی پیکی به قلعه آنها آمد که از آنها دعوت می‌کرد در جلسه فرماندهان انگلستان در لندن شرکت کنند. پدر آرتور از دو برادر خواست که او را همراهی کنند اما برادر بزرگتر مخالفت کرد که آرتور هم همراه آنها برود، چون اعتقاد داشت این سفر مردانه است و آرتور هنوز کوچک است. در نهایت هر سه راهی سفر شدند. آرتور در میان راه دید که شهرها همه ویران شده‌اند و جنگ باعث شده تا مردم انگلستان بسیار فقیر باشند و به سختی زندگی کنند. او از پدرش پرسید که چرا وضع مردم به این صورت است؟ پدر جواب داد: چون فرماندهان انگلستان در برابر دشمن متحد نمی‌شوند. آرتور پرسید چرا شاه انگلستان همه را متحد نمی‌کند؟ پدر پاسخ داد: چون پادشاه چند سال پیش که قصد داشت همه را علیه دشمن متحد کند، دستگیر شد و کسی نمی‌داند کجاست. آنها به لندن رسیدند. آرتور قرار بود مراقب شمشیر وتجهیزات پدر و برادرش باشد اما به دلیل غفلت، متوجه شد شمشیر برادرش را دزدیده‌اند. او به برادرش قول داد شمشیری برای او پیدا کند. برای همین در شهر سرگردان شد و سر از جایی درآورد که شمشیری در یک سنگ فرو رفته بود و جادوگری به او گفته بود شمشیر را از سنگ بیرون بکشد. با این کار آرتور به پادشاهی انگلستان رسید اما چرا و چگونه، باید در این کتاب بخوانید.

نظرات کاربران
ارسال نظر