• کتاب آیا تو هم راز داری؟

کتاب آیا تو هم راز داری؟

نردبان
14000
موجود
به این کتاب امتیاز بدهید:
ارتباطاتتخیلتفکرماجراجویی
یا تو هم راز داری؟
نویسنده: جنیفر مور-مالینو
مترجم: لادن مقیمی اسکویی
موضوع: مهارت‌های زندگی
انتشارات: #نردبان
گروه سنی ۴ سال به بالا

کتاب با تصویر موقعیت‌های مختلف به کودک آموزش می‌دهد که بعضی از رازها خوب و بعضی‌ رازها بد هستند. رازهایی را می‌توانیم پیش ‌خودمان نگه داریم و رازهایی را حتما باید به کسی بگوییم. و چه کسی مطمئن تر و ایمن‌تر از پدر و مادر است؟
برای مثال رازهایی مثل هدیه‌ی تولدی که برای کسی گرفته‌ایم می‌تواند یک راز بماند و به کسی نگوییم، این یک راز خوب است که فقط برای خودمان است. اما اگر کسی ما را کتک زد یا به زور وسیله‌ای را که متعلق به خودمان است از ما گرفت یا بدون اجازه بدن ما را لمس کرد این‌ رازها را باید حتما و‌ فورا فاش کرد.

نظرات کاربران
ارسال نظر