• اول کی باید سلام کند؟

اول کی باید سلام کند؟

نردبان
11000
موجود
به این کتاب امتیاز بدهید:
مهارت های رفتاری
موضوع: داستان/ مهارت‌های رفتاری
نویسنده: معصومه یزدانی
گروه سنی:۳ تا ۶ سال
۲۴ صفحه‎ ‎
چاپ دوم: 1396


شوتک به خانه شاتو رفت. در زد و گفت:‌ «می‌آیی برویم بازی؟»
شاتو اخم کرد و گفت: «نخیر، چرا سلام نکردی؟»
شوتک گفت: «اصلا خودت چرا سلام نکردی؟»
شاتو روی نوک پاهایش بلند شد و گفت: «چون من بزرگ‌ترم باید تو به من سلام کنی.»
شوتک دستش را بالا برد و گفت: «دست من بالاتر می‌رود.»
شاتو گفت: «من گردترم» و بعد لپ‌هایش را باد کرد.... حالا تو بگو، وقتی دو نفر به هم می‌رسند، اول چه کسی باید سلام کند؟

نظرات کاربران
ارسال نظر