آرشیو مطالب

  اخبار
  همین است که کتاب نمی‌خوانند. چرا بخوانند؟
  23\11\1396

  محدثه گودرزنیا کاهش کیفیت بعضی کتاب‌ها را مانعی برای ایجاد رغبت کودکان در خوانش کتاب دانست.

   

  محدثه گودرزنیا نویسنده در یادداشت کوتاهی نظر خود را من‌باب کاهش میزان کتاب خواندن در کودکان اینگونه ادا کرد:

  چطور قرار است جلویشان را بگیریم؟ با زور؟ با تهدید و تنبیه و پرخاش؟ هر چیزی را که نخواهند سر چوب می‌زنند و به بادش می‌دهند. آرزوهایشان با آرزوهای ما فرق می‌کند، رؤیاهایشان مثل رؤیای ما نیست. جور دیگری فکر می‌کنند. نگهبان و مراقب و زندان‌بان نمی خواهد، رفیق می‌خواهند، پایۀ شیطنت و جیغ کشیدن و خود بودن. درد ادبیات نوجوان ما همین است. از بالا نگاهشان می‌کنیم. بزرگسالانی هستیم که برای دنیای پیچیدۀ نوجوان‌ها می‌نویسیم بی که از نوجوانی بگوییم. از عشق، کشف تن، رد بلوغ و ... هر آنچه در ذهن جوانشان جوانه می‌زند. همین است که کتاب نمی‌خوانند. چرا بخوانند؟ در کتاب‌ها ما خودمانیم نه آن‌ها. پیرمردان و پیرزنانی هستیم که حتی در کتاب‌ها دست از نصیحت کردن برنمی‌داریم. این درد ادبیات نوجوان ماست. چشم بستن بر هزارتوی وجودیشان. نه پدر و مادر به این هزارتو راه دارند و نه نویسندگان. همین است که خیلی چیزها را سر چوب می زنند و می‌خندند. به دنیای ما می‌خندند و ما عربده می‌کشیم...

     نظرات کاربران
  ارسال نظر