درباره ما

درباره ما

دفتر پخش و معرفی کتاب‌های کودک و نوجوان در حوزه های مختلف

پخش مداد آبی، پخش تخصصی کتاب‌های کودک و نوجوان است. 
مداد آبی فقط پخش و فروش کتاب‌ها را انجام نمی‌دهد، بلکه ترویج و معرفی کتاب‌ها به شیوه‌ای که مخاطب به درستی بتواند کتاب‌های مناسب کودک و نوجوان را انتخاب کند، از جمله وظایف مداد آبی است. 
برای همین هم اگر در مورد انتخاب کتاب خوب سؤال دارید، کارشناسان کتاب مداد آبی در این خصوص می‌توانند شمارا راهنمایی کنند.